صحبت کردن با نوجوان

آغاز کردن صحبت با نوجوانان دشوار می باشد.


صحبت کردن در رابطه با مواد مخدر و الکل دشوارتر خواهد بود.


به عنوان پدر و مادر اغلب با مقاومت مواجه می شوید.


برای ایجاد تعامل با نوجوان شیوه‌هایی می باشد .


که شامل موارد زیر می باشد:


روش صحبت کردن با نوجوان

به روشنفکر بودن بپردازید.

اگر می خواهید یک مکالمه سازنده با نوجوان خود دارا باشید.

یک چیز را به آن توجه کنید این می باشد.


که وقتی که یک بچه احساسی در مورد قضاوت شدن.


و یا محکوم بودن می‌کند .


احتمال کمتری دارد که پیام شما را بپذیرد.


توصیه می‌کنیم که به خاطر دستیابی به ایده‌آل‌ترین.

نتیجه برای شما و نوجوان تان تلاش کنید .

شرایطی بی طرف و آزاد را به حس کردن بپردازید.

منبع: مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-صحبت کردن با نوجوان


/ 0 نظر / 8 بازدید