پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1398

استفاده ابزاری از کودک در مناقشات بین والدین

استفاده ابزاری از کودک در مناقشات بین والدین:ازجمله مصادیق خشونت شخصیتی استفاده ابزاری از کودک در مناقشات بین والدین است.گاهی والدین دردعوایشان به کودک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید