۱۵ عادت رفتاری در زوجین با ارتباط سالم

“چه اقداماتی موجب ارتباط سالم می شود؟” ممکن است یافتن راز لذت بردن از شام، کارت پستال های دستی و ارتباط جنسی شهوانی چالش انگیز باشد. در این مقاله 15عادت برای سلامت زوج ها را به شما ارائه می دهیم.

1.انتظار پس دادن هیچ چیزی را نداشته باشید.

شما ابراز دلسوزی، همدلی و احترام متقابل می کنید. در رابطه های ناسالم، فرد با هر رفتاری انتظار جبران از طرف مقابل دارد. از تفکر داد و ستد گرایانه پرهیز کنید.

2.همسرتان را به خاطر خودش دوست داشته باشید نه به دلیل ظرفیت هایش

در یک رابطه سالم شما همسرتان را به خاطر بودن در کنارتان، دوست دارید و


سعی می کنید بیشتر در مورد همسرتان، آرزوها و رویاهاش بدانید. در یک رابطه ناسالم شما سعی دارید تا همسرتان را به آنچه شما می خواهید تغییر دهید یا شما او را به خاطر فردی که یک روز خواهد شد دوست دارید.

3.بهتر است ارتباطتان در یک جای امن باشد.

یک رابطه سالم دنیایی خصوصی را خلق می کند که در آن زوجین خودشان را در اختیار یکدیگر قرار می دهند. در آن مکان، تجارب و شناخت عمیق یکدیگر به صورت متقابل حاصل می شود. اما، در یک رابطه ناسالم، نقاط ضعف، جزییات رابطه جنسی و رازهایتان با دیگران اشتراک گذاشته می شود و یا به یک سند مُهر شده برای شوخی در جمع تبدیل می شود.

4.دعواهای بین زن و مرد برای اصلاح است نه برای بردن.

دعوا نشانه آسیب زدن نیست، بلکه آن می تواند به عنوان ابزاری برای درک سازنده محسوب شود. به اشتراک گذاشتن عاشقانه نیازها، خود را وارد بحث کردن و یافتن راه حل ها ابزاری قوی در ایجاد صمیمیت و ارتباط هستند. در یک رابطه سالم، دعوا به معنای وجود تلاش واقعی هر دو طرف برای دیدن نقطه نظرات یکدیگر و درک احساسات متقابل و اقدام در جهت حل منصفانه تعارض است. در مقابل، در یک رابطه ناسالم؛ دعوا ابزاری و فرصتی مهم برای تلافی کردن است.

برای مطالعه مطالب بیشتر در زمینه ارتباط سالم بیشتر بخوانید:

راهنمای در جهت کم شدن مشکلات خانوادگی

5. بایکدیگر رابطه مشترک تری داشته باشید نه رقابت و چشم و هم‌چشمی.

در رابطه های سالم، هر دو نفر یک دید مشترک بوده و دارای یک هدف برای آینده می باشند. اعمال و فعالیت های مورد نظر برای حمایت از یکدیگر در رسیدن به اهداف تعیین می شوند و هر برنده به عنوان برنده تیم یا گروه تلقی می شود. در ارتباط ناسالم، نوعی رقابت برای شکست دیگری حاکم است. آن (رابطه) پر از منفعت شخصی و درخواست هایی می شود که شخص مجبور است رؤیاهایش را فدای آنها کند تا اینکه به آنها برسد.

منبع: مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-۱۵ عادت رفتاری در زوجین با ارتباط سالم


/ 0 نظر / 7 بازدید