نشانه مرد وفادار

مردی که واقعا به همسر خود علاقه مند باشد .


بدون هیچ گونه تردیدی وفادار خواهد بود .


ولی از آنجایی که خانمها دارای روحیه حساس می باشند.


برخی اوقات به همسر خود شک خواهند کرد.


 نشانه های مرد وفادار


او سپاسگزار شما می باشد:


اگر همسر شما به سپاسگزاری از شما بپردازد .

نشانگر این می باشد که از رابطه عاطفی خود دارای رضایت است.

و همین طور دارای اعتماد به نفس کافی می باشد.

اگر در رابطه با جایگاه شما و خودش در این رابطه احساس بدی داشته باشد .

هیچگاه به خاطر داشتن شما در این رابطه تشکر نمی کند .

و این نشانه داشتن علاقه نسبت به شما می باشد.

صرف کردن وقت برای همسر

هنگامی که همسرتان وقت خود را با شما سپری می‌کند.

به این معنا می باشد که شما را در اولویت زندگی خود قرار می‌دهد.

پس او به چه علت با شخص دیگری رابطه داشته باشد .

هنگامی که شما او را بهتر از شخصیت دیگری می شناسید.

شماره های تماس 01

گذشته مردان وفادار

اگر علاقه مند می باشید .

که همسرتان با شما احساس راحتی داشته باشد.

در رابطه با گذشته او جبهه نگیرید .

و به او اجازه بدهید که به صورت آزادانه در مورد آن گفت و گو کند.

اگر همسرتان وفادار باشد از کارهای اشتباه خود احساس پشیمانی دارد.

پس با گفتگو کردن درباره گذشته خود در حقیقت می خواهد.

از اشتباهات خود به درس گرفتن پردازد.

بنابراین این آزادی عمل را به او بدهید .

تا نه صحبتی در دل او بماند.

و نه چیزی از گذشته او برای شما مبهم باشد.


توجه به نشانه های غیرطبیعی مردان

هیچ نشانه غیر طبیعی در برخورد او وجود ندارد

 اگر همسر شما هیچ برخورد غیر طبیعی ندارد.

منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی ایران -نشانه مرد وفادار


/ 0 نظر / 479 بازدید